Archive - Listopad 2016

hodowla

Postaw na jakość!

To działanie ARR realizuje poprzez dwa poddziałania: „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” oraz „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych...

hodowla

Dobrostan koni 

Dobrostan zwierząt to jeden z wymogów Unii Europejskiej dotyczących programu wzajemnej zgodności. W Polsce zasada wzajemnej zgodności wdrażana była stopniowo...