na ogrodowej

Bakteria na różach

Na początku listopada Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa poinformowała, że w październiku na plantacji w województwie śląskim stwierdzono występowanie bakterii Ralstonia solanacearum. Bakteria ta została wykryta w roślinach róż odmiany Red Berry, produkowanych na kwiat cięty. Jest to pierwsze w Polsce wykrycie bakterii Ralstonia solanacearum w roślinach róż. Dotychczas bakteria ta występowała w naszym kraju jedynie na roślinach ziemniaka (pierwsze wykrycie – październik 2014 r.). Na terytorium Unii Europejskiej wykrywano ją już wcześniej na roślinach róż  tylko w dwóch państwach: Holandii i Belgii. Bakteria charakteryzuje się niezwykle szerokim zakresem roślin żywicielskich i poraża pond 200 gatunków. Nasilenie objawów chorobowych jest uzależnione od wielu czynników, np. od gatunku i rodzaju rośliny, odmiany, a także warunków otoczenia. Rośliny róż porażone Ralstonia solanacearum charakteryzują się słabszym wzrostem, żółknięciem liści oraz czarnymi przebarwieniami na pędach. W przypadku silnego porażenia roślin, w miejscu przecięcia pędów pojawia się wyciek śluzu. Głównymi drogami rozprzestrzeniania się bakterii są zainfekowane: rośliny, gleba i podłoże, woda stosowana do nawadniania lub opryskiwania oraz narzędzia używane do uprawy i pielęgnacji roślin. Bakteria ta wnika do roślin poprzez uszkodzone korzenie, zranienia na pędach oraz przez szparki oddechowe. Ralstonia solanacearum na terenie Unii Europejskiej posiada status organizmu kwarantannowego i podlega obowiązkowi zwalczania. Dlatego też, w przypadku podejrzenia wystąpienia bakterii należy niezwłocznie poinformować o tym najbliższą jednostkę wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa.   GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment