Category - polityka

polityka

Senior też człowiek!

Taka forma opieki nad osobami starszymi, a także niepełnosprawnymi, chorymi, bezrobotnymi czy uzależnionymi, prowadzona jest już od lat na dużą skalę w...

polityka

Polska będzie smakować

Na początku roku weszła w życie ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych zmieniająca przepisy z 2009 r. Producenci rolni postulowali zmiany w...

polityka

Coraz bliżej do rolnika

Jesteśmy krok bliżej do przepisów, które ułatwią sprzedaż i kupowanie żywności bezpośrednio od rolników – informuje Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony...

polityka

Zmiany w stawkach

Od 1 września zmieniły się kwoty przychodu decydujące o zmniejszeniu lub zawieszeniu emerytur i rent. W związku z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu...