Category - polityka

nasze rozmowy polityka

Bez rewolucji!

Większe dopłaty do ubezpieczeń rolnych, ziemia tylko dla rolników indywidualnych,  wyrównanie dopłat unijnych – to priorytety nowego ministra rolnictwa...

polityka

Rosja straszy Ukrainę

Rosyjski minister ds. rozwoju gospodarczego Aleksiej Ulukajew poinformował, że Rosja wprowadzi od 1 stycznia 2016 r. zakaz importu żywności z Ukrainy – donosi...

polityka

Zmiany na stanowisku

Są już pierwsze zmiany na ważnych stanowiskach w resorcie rolnictwa. Prezes Agencji Nieruchomości Rolnych Leszek Świętochowski został odwołany ze stanowiska...

polityka

Poradziliśmy sobie z Rosją

Rosyjskie embargo nałożone na produkty rolno-spożywcze z Unii Europejskiej pogorszyło wyniki eksportowe w sektorze mleczarskim (chodzi przede wszystkim o pełne...

polityka

Za czy przeciw TTIP?

Głównym tematem wrześniowego wydania Gazety Rolnika.pl  była umowa o wolnym handlu pomiędzy UE i USA. Informowaliśmy m.in. o tym, że w krajach unijnych...

polityka

ARiMR pracuje dłużej!

Aby ułatwić rolnikom złożenie wniosków o przyznanie pomocy na pokrycie strat w uprawach spowodowanych tegoroczną suszą, wszystkie biura powiatowe ARiMR w ciągu...