polityka

Coraz bliżej do rolnika

Jesteśmy krok bliżej do przepisów, które ułatwią sprzedaż i kupowanie żywności bezpośrednio od rolników – informuje Międzynarodowa Koalicja dla Ochrony Polskiej Wsi – ICPPC. Tuż przed końcowym głosowaniem w sejmie ustawy regulującej rolniczą sprzedaż detaliczną okazało się, że jednak nie jest potrzebna notyfikacja UE dla rozporządzenia regulującego przepisy sanitarno-higieniczne, a więc nie musimy czekać na nie kolejny rok. 16 listopada Sejm uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników. Ustawa i konieczne rozporządzenia będą obowiązywać od 1 stycznia 2017. Działacze ICPPC oraz rolnicy po wielu spotkaniach w sejmowych komisjach i podkomisjach, akcjach wysyłania listów do polityków i urzędników, ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych „Bezpośrednio od rolnika”, doprowadzili w końcu do uchwalenia ustawy. Dwie rzeczy w ustawie satysfakcjonują rolników. Pierwsza to zastosowanie minimalnych przepisów sanitarnych. Sprawę tę (czyli wykluczenie rolniczej sprzedaży detalicznej spod przepisów sanitarno-higienicznych obowiązujących wielkie przetwórnie i ciągłą produkcję) ma regulować rozporządzenie wydane przez ministra rolnictwa i nie wymaga ono notyfikacji UE. I tutaj nastąpiła kluczowa zmiana w interpretacji prawa przez urzędników, bowiem wcześniej twierdzili, że musi być notyfikowana. – Cokolwiek spowodowało tę zmianę, jest to dobra zmiana. Oczywiście według zasady „politykom się nie wierzy” poczekajmy na treść tego rozporządzenia i wtedy ocenimy, czy są to dobre czy złe propozycje – mówi Jadwiga Łopata z ICPPC. Kolejny pozytywny zapis dotyczy rozszerzenia grupy odbiorców o restauracje, stołówki i sklepy. Oznacza to, że rolnicy, po spełnieniu odpowiednich wymagań, będą mogli sprzedawać żywność wytworzoną w gospodarstwie: w domu, na targach, festynach, kiermaszach, ale również do restauracji, stołówek, sklepów. Czego w ustawie zabrakło? Niewątpliwie poprawki zwiększenia kwoty wolnej od podatku od przychodów, a więc została bardzo niska kwota przychodów, bo zaledwie 20 000 zł rocznie. Strona społeczna proponowała 75 000 zł. Zabrakło także zapisu, że jest jedna jednostka kontrolna. W tej chwili ciągle działa aż 5 instytucji, system sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem żywności jest więc bardzo rozproszony. Jest on wykonywany przez: Państwową Inspekcję Sanitarną (PIS), Inspekcję Weterynaryjną (IW), Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) oraz Inspekcję Handlową (IH). GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment