produkcja roślinna

Deserowe pod osłonami

Polska jest znaczącym producentem truskawek w UE. Pod względem wielkości produkcji zajmujemy też czołową pozycję na świecie. Ostatnio rolnicy, chcąc uniezależnić się od przemysłu przetwórczego, zainteresowali się uprawą odmian deserowych. W związku z tym bardzo dbają o jakość owoców, gdyż ma ona wpływ na ich cenę i sprzedaż. Zwiększenie podaży truskawek stało się możliwe dzięki pojawieniu się odmian o przedłużonym okresie owocowania oraz wdrażaniu produkcji sterowanej na polu i pod osłonami. Uprawa pod osłonami niskimi jest mniej kosztowna niż pod wysokimi. Folia czy agrowłóknina? Do uprawy truskawek pod osłonami niskimi można zastosować folię perforowaną lub agrowłókninę. Uprawa pod folią jest technologią łatwą i wymaga niewielkich nakładów. W porównaniu z uprawą tradycyjną przyśpiesza owocowanie o kilka dni. Przy silnym nasłonecznieniu pod folią może jednak nastąpić przegrzanie roślin oraz pojawić się niebezpieczeństwo rozwoju szarej pleśni i białej plamistości truskawek. W słoneczne i bardzo ciepłe dni konieczne jest zdejmowanie folii celem przewietrzenia roślin, gdyż możliwe jest przypalanie liści. Uprawa pod agrowłókniną (można ją położyć na płask, a rośliny przykryć już późną jesienią) jest bardziej bezpieczna. Rośliny nie będą tak wydelikacone jak te utrzymywane pod folią perforowaną. Agrowłóknina jest lżejsza i nie uszkadza ich, a poza tym przepuszcza wodę i umożliwia lepszą wymianę powietrza. W słoneczne dni nie ma też konieczności jej zdejmowania. Kiedy truskawki zaczynają kwitnąć, osłony są zwijane, aby umożliwić owadom zapylenie kwiatów. W miarę ocieplania się i mniejszego ryzyka wystąpienia przymrozków rośliny pozostawia się odkryte również na noc. Natomiast kiedy możliwość wystąpienia nocnych przymrozków minie, osłony usuwa się z plantacji. Przyśpieszenie dojrzewania owoców na plantacjach polowych okrywanych agrowłókniną lub folią polietylenową perforowaną zależy w znacznej mierze od pogody i może wynosić 6-8 dni. O wczesności dojrzewania truskawek decyduje także dobór odmian. Do przyśpieszonej uprawy pod osłonami niskimi polecane są odmiany wczesne i średnio wczesne. Kryteria takie spełniają m.in. Kent, Honeoye i Elsanta.   truskawki-fot-Kopiowanie Deserowe pod osłonami Ściółkujmy międzyrzędzia Przy uprawie odmian deserowych konieczne jest ściółkowanie gleby, do czego możemy wykorzystać słomę. Zabieg  ten spełnia dodatkowo kilka ważnych funkcji: 1)    chroni glebę przed nadmiernym przesuszaniem i przegrzewaniem, co sprzyja dobremu wyrastaniu owoców i ogranicza skutki suszy, 2)    ogranicza rozwój chwastów — ściółka blokuje dostęp światła kiełkującym chwastom, 3)    umożliwia lepsze i szybsze obsychanie owoców, przez co zmniejsza się ich podatność  na szarą pleśń, a tym samym na porażenie chorobami i owoce rzadziej gniją, 4)    pozwala na uzyskanie owoców czystych, wolnych od zapiaszczenia. Najlepszym terminem ściółkowania plantacji w międzyrzędziach jest okres kwitnienia truskawek. Aby dobrze wyściółkować plantację o powierzchni 1 ha potrzeba od 3 do 5 ton słomy, w zależności od grubości warstwy i sposobu uprawy truskawek. Polecana jest słoma żytnia lub pszenna — całkowicie pozbawiona nasion chwastów. Zaletą słomy ze zbioru kombajnowego jest to, że po sprasowaniu w kostki jest dostatecznie „poszarpana” i łatwo się ją rozkłada — zarówno ręcznie, jak i  specjalnymi maszynami. To się opłaca Uprawa pod osłonami niskimi jest obecnie najpowszechniej stosowanym sposobem przyspieszania dojrzewania truskawek w Polsce. Pomimo że wiąże się z wyższymi kosztami w stosunku do uprawy tradycyjnej, coraz więcej rolników decyduje się na tę technologię, ponieważ przyspieszenie dojrzewania owoców nawet o kilka dni daje możliwość uzyskania za nie wyższej ceny, co rekompensuje poniesione nakłady. Źródło: MODR

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment