Gazeta

gazetarolnika.pl
Posted on Październik 11, 2017, 3:02 pm
Listy zostaną wysłane do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie.

— Jesteśmy w trakcie procedury związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji — powiedział burmistrz Wacław Olszewski.

16 grudnia 2016 r. firma Wesstron sp. z o.o. zwróciła się z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji pod nazwą „Budowa centrum badawczo—rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w skład którego wchodzą budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, biogazownia oraz ujęcie wód podziemnych na działkach nr 178/7 i 178/8 w miejscowości Imionki obręb 0017 Możne, gm. Olecko, pow. olecki, woj. warmińsko—mazurskie”.     — Czekamy na opinię od Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olecku oraz uzgodnienie warunków realizacji inwestycji od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie. Wiemy, że obie instytucje zwróciły się do inwestora z wnioskiem o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Po otrzymaniu kompletnej dokumentacji podamy ponownie do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się ze sprawą oraz do składania uwag i wniosków. Inwestycja jest kontrowersyjna, bo pod jej długim tytułem ukrywa się przemysłowa ferma trzody chlewnej — powiedział burmistrz.   Docelowo ma powstać siedem budynków, biogazownia, ujęcie wód podziemnych. Z dokumentów wynika, że w odległości 2,17 km od brzegów tzw. szyjki na jez. Oleckim Wielkim, 721,29 m od zabudowań Lipkowa i 816,07 m od zabudowań w Imionkach ma powstać, na obszarze 4,5 ha, ferma trzody chlewnej. Inwestor planuje tam hodować 14 440 sztuk warchlaków (do 4 miesiąca) oraz tuczników do 110 kg/ 9 360 szt. Razem to 23 760 sztuk. Zwierzęta mają być utrzymywane w systemie bezściółkowym na pełnych rusztach.   Gnojowicę inwestor planuje trzymać w kanałach gnojowicowych pod rusztami a nieczystości odprowadzać podziemnymi rurami kanalizacyjnymi i rurą zbiorczą do projektowanego zbiornika buforowego na gnojowicę.  
— Apeluję do mieszkańców Olecka o pomoc. Musimy wspólnie pokazać, że jesteśmy przeciwko tej inwestycji. Musimy przedstawić takie argumenty Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Olsztynie, by…

MORE ARTICLES

Ubezpiecz uprawy i zwierzęta!
Rolnikom przysługują z budżetu państwa dopłaty do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia
Wycinka bez zezwolenia?
▊ Jak było? Wcześniejsza procedura dotycząca usuwania drzew i krzewów zakładała, że
Wyrównują szanse
Ponad 1100 studentów i doktorantów pochodzących z małych miejscowości otrzymało