Znana już jest ostateczna kwota kar za nadprodukcję mleka w Unii Europejskiej w ostatnim sezonie kwotowania. Do budżetu unijnego wpłynie z tego tytułu ponad 800 mln euro. Najwięcej, podobnie jak rok wcześniej, zapłacą producenci z Niemiec – ponad jedną trzecią tej kwoty. W sumie dostawy mleka w krajach unijnych od kwietnia 2014 r. do końca marca 2015 r. były o 3,16 mln ton mniejsze niż przyznana cała kwota produkcyjna – czytamy w raporcie FAMMU/FAPA. Według wstępnych danych opublikowanych 20 października przez Komisję Europejską swoje limity przekroczyło 12 państw członkowskich: Cypr, Austria, Niemcy, Polska, Dania, Holandia, Irlandia i Luksemburg, Hiszpania, Belgia, Estonia i Włochy. Suma karnych opłat z tytułu przekroczenia limitu produkcji wzrosła aż do 817,59 mln euro, czyli jest dwukrotnie większa niż w poprzednim sezonie, gdy wynosiła 408,67 mln euro. Podobnie jak przed rokiem, największy udział w wielkości karnych opłat z tytułu nadprodukcji mają Niemcy, gdzie dostawy hurtowe przekroczyły limit o 3,7% (1,11 mln ton). W związku z tym, że stawka karnej opłaty wyrównawczej wynosi 27,83 euro za każde 100 kg nadprodukcji, kraj ten musi zapłacić 309,01 mln euro (co stanowi 37,8% łącznej wartości karnych opłat z tytułu nadprodukcji mleka w UE). Jak to wygląda w innych krajach? Polska zapłaci 161,5 mln euro, Holandia – 135,26 mln, Irlandia – 71,18, Austria – 44,6 mln, Włochy – 30,53 mln euro, Dania – 24,25 mln, Belgia – 21,28 mln, Hiszpania 10,44 mln, Luksemburg – 5,33 mln, Estonia – 2,23 mln, a Cypr 1,46 mln euro. Pomimo słabnącego popytu na przetwory mleczne (szczególnie w drugiej części ostatniego sezonu kwotowania), który przyczyniał się m.in. do spadków cen tych przetworów, m.in. dzięki korzystnym warunkom atmosferycznym w sezonie produkcyjnym całkowite dostawy w UE w ubiegłym sezonie zwiększyły się o 2,74% względem analogicznego okresu przed rokiem. Wśród bardziej znaczących producentów mleka w UE największe zwyżki odnotowały: Wielka Brytania (o 5,11% do 14,79 mln ton), Polska (o 4,26% do 10,51 mln ton) oraz Irlandia (o 3,79% do 6,04 mln ton).

PREVIOUS ARTICLE

Rosja straszy Ukrainę

NEXT ARTICLE

Bez rewolucji!

Leave a Reply

  • (not be published)