na ogrodowej

Obrodziło w sadach i na plantacjach

Od lipca warunki wilgotnościowe zdecydowanie poprawiły się, a sprzyjające temperatury powietrza korzystnie wpływały na wzrost warzyw, zwłaszcza odmian późniejszych. Jeśli sprzyjające warunki utrzymają się w późniejszym okresie wegetacji, wówczas szacowane obecnie zbiory warzyw mogą być wyższe. Na obecnym etapie wegetacji łączną produkcję warzyw gruntowych (wczesnych i późnych) szacuje się na poziomie o ok. 16% wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ok. 4,4 mln ton. W porównaniu do słabych zbiorów z roku 2015, przewiduje się wzrost produkcji wszystkich podstawowych gatunków warzyw gruntowych. Tegoroczną produkcję kapusty ocenia się na ponad 1 mln t (o ok. 17% więcej), a kalafiorów na 230 tys. t (o 18% więcej). Zbiory buraków i marchwi jadalnej zostały oszacowane na poziomie o 16% wyższym od ubiegłorocznego, tj. odpowiednio na 345 i 785 tys. t. Produkcję cebuli przewiduje się na poziomie 620 tys. t (o 13,0% więcej). Zbiory pomidorów przewiduje się w wysokości 255 tys. t (o 8% więcej), a ogórków 260 tys. t (o 18% więcej). Produkcję pozostałych gatunków warzyw łącznie szacuje się na poziomie zdecydowanie wyższym od ubiegłorocznego, tj. na ponad 870 tys. t. Owoce z drzew Drzewa i krzewy kwitły obficie, ale w wielu rejonach pod koniec kwietnia wystąpiły przymrozki, powodując uszkodzenia kwiatów i zawiązków. Na ogół jednak nie zanotowano znaczących strat przymrozkowych. Dalsze warunki wegetacji korzystnie wpływały na dorastanie owoców z drzew i krzewów owocowych, a z uwagi na wchodzenie w okres pełnego owocowania nowo założonych intensywnych sadów, w bieżącym sezonie można przewidywać znaczący wzrost zbiorów większości gatunków owoców z drzew, a zwłaszcza jabłek. Tegoroczne zbiory owoców z drzew są obecnie oceniane na rekordowym poziomie, tj. na około 4 mln ton (o przeszło 10% więcej od produkcji roku poprzedniego). W bieżącym roku przewiduje się kolejny wzrost produkcji jabłek – ich zbiory zostały wstępnie oszacowane na ok. 3,5 mln t (o ok. 10% więcej) od bardzo wysokich ubiegłorocznych. W porównaniu do roku ubiegłego przewiduje się ok. 15% wzrost produkcji gruszek, ich produkcję ocenia się wstępnie na ok 80 tys. t. Zbiory śliwek zostały obecnie oszacowane na ponad 100 tys. t., tj. na poziomie ok. 10% wyższym od ubiegłorocznego. W porównaniu do roku ubiegłego przewiduje się także wzrost produkcji wiśni. Tegoroczne plonowanie wiśni ocenia się na dobrym poziomie, a zbiory z sadów wiśniowych szacuje się obecnie na ok. 195 tys. t, przy założeniu, że wszystkie owoce zostaną zebrane. Czynnikiem ograniczającym wysokość szacowanego zbioru może być niska cena. Produkcja czereśni została oszacowana na rekordowym poziomie, tj. na ok. 53 tys. t (wzrost o ok. 9%). Przewiduje się, że łączne zbiory pozostałych gatunków owoców z drzew (brzoskwiń, moreli i orzechów włoskich) będą mniejsze o ok. 4% w porównaniu do roku ubiegłego i wyniosą ok. 20 tys. t. vegetables-1212845_1920-Kopiowanie Obrodziło w sadach i na plantacjach Jagodowe Spośród owoców jagodowych, jedynie dla truskawek i agrestu przewiduje się spadek produkcji w porównaniu do poprzedniego sezonu zbiorów. Początkowo warunki wegetacji szczególnie dla truskawek były niekorzystne – niedobory wilgoci w glebie oraz wiosenne chłody spowolniły wegetację. Z uwagi na skutki suszy oraz skrócony okres zbiorów spowodowany wystąpieniem wysokich temperatur powietrza w czerwcu, plonowanie truskawek ocenia się na poziomie nieco niższym od ubiegłorocznego. Według obecnego szacunku rzeczoznawców zbiory truskawek w 2016 zostały ocenione na blisko 196 tys. t, tj. o 5% mniej od uzyskanych w roku 2015. Produkcję porzeczek ogółem (czarnych i kolorowych łącznie) ocenia się obecnie na ok. 165 tys. t (tj. na poziomie nieco wyższym od ubiegłorocznego). Problemem w osiągnięciu takich wyników może być jednak czynnik ekonomiczny, który będzie decydował o wysokości zbiorów porzeczki czarnej (na obecnym etapie trudno przewidzieć, ile owoców zostanie faktycznie zebranych). Tegoroczna produkcja malin jest szacowana na ponad 120 tys. t i przy sprzyjających warunkach dla zbioru maliny jesiennej może znowu osiągnąć rekordowy poziom z roku 2014 (może być o blisko 60% wyższa od bardzo słabej produkcji ubiegłorocznej). W bieżącym roku zanotowano po raz kolejny niewielki spadek produkcji agrestu. Łączne zbiory owoców tego gatunku oszacowano na niespełna 12 tys. t. Produkcja pozostałych owoców z krzewów owocowych w sadach i plantacji jagodowych została oceniona na ok. 67 tys. t, to jest na poziomie blisko 10% wyższym od ubiegłorocznego. Oprac. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment