polityka

Pakietowe ubezpieczenie upraw powróci?

Resort rolnictwa planuje wniesienie nowelizacji, która przywróci pakietowe ubezpieczenia upraw rolnych. Takie zapowiedzi padły podczas poniedziałkowego spotkania ministra Marka Sawickiego z organizacjami rolniczymi. Dyskutowano również o sytuacji na rynku owoców miękkich.Minister spotkał się ze związkowcami działającymi w unijnych organizacjach COPA-COGECA i CEJA. Głównym tematem rozmowy była sprawa suszy oraz pomocy dla plantatorów czarnej porzeczki. Związkowcy poinformowali ministra o szkodach w uprawach jakie z powodu wysokich temperatur występują w ich regionach.
– Apeluje po raz kolejny o szybsze efekty prac komisji szacujących straty. Bez nich nie mogę uruchomić dostępnych mi środków pomocy dla rolników – powiedział Marek Sawicki, której jednocześnie zapowiedział, że w związku z docierającymi do MRiRW sygnałami krytycznie oceniającymi prace komisji szacujących straty, do wojewodów i wójtów, zostanie wysłana instrukcja mająca ujednolicić zasady ich prac. Niezbędna zdaniem Sawickiego jest również kolejna nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach upraw  i zwierząt gospodarskich. – Nie może być tak, że w skali kraju tylko nieco ponad 80 osób wykupiło polisy od suszy – powiedział minister. – Dlatego musimy wrócić do pakietowego ubezpieczenia upraw od wszystkich klęsk w jednej polisie. Związkowcy opowiedzieli się również za wprowadzeniem pomocy de minimis dla wszystkich plantatorów czarnej porzeczki bez obowiązku ograniczenia produkcji przez 5 lat o przynajmniej 1/3. Program pomocy dla plantatorów jest obecnie opracowywany w MRiRW. Oprac. Biała

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment