polityka

Podróbki niebezpieczne dla zdrowia

Fot. Listopadowe spotkanie polskiej grupy zadaniowej w PIORiN. Fot. PIORiN
Służby polskie i ukraińskie postanowiły ostro wziąć się za zwalczanie nielegalnego obrotu podrabianymi środkami ochrony roślin. Ten proceder to zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Do naszego kraju podróbki trafiają głównie z Ukrainy, Białorusi i Rosji.
Przedstawiciele Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w dniach 18-19 października wzięli udział w seminarium polsko–ukraińskim, poświęconym problemowi nielegalnych i podrobionych środków ochrony roślin, zorganizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin (PSOR). Oprócz przedstawicieli GIORiN oraz WIORiN w spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Ministerstwa Finansów i Służby Celnej oraz delegatów Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa (Food and Agricultural Organization of the United Nations – FAO), a ze strony ukraińskiej Państwowej Inspekcji Bezpieczeństwa Żywności i Ochrony Konsumenta oraz Ministerstwa Ekologii i Zasobów Naturalnych. Obecni na seminarium wymienili się doświadczeniami i obserwacjami i rozpoczęli prace nad wdrożeniem skuteczniejszych sposobów walki z obrotem nielegalnymi środkami ochrony roślin. Zgodnie stwierdzili, że najważniejsza jest ścisła współpraca urzędów polsko-ukraińskich w zakresie rozpoznawania mechanizmów dystrybucyjnych nielegalnych produktów, a także wypracowanie rozwiązań pozwalających na skuteczniejsze wykrywanie oraz karanie tego przestępczego procederu. Przypomnieli, że dobra i szybka wymiana informacji przyczyniła się ostatnio do skutecznego zablokowania kilku prób wprowadzenia do obrotu podrobionych środków. Służby będą tropić Idąc za ciosem, miesiąc później, a dokładnie 17 listopada, w siedzibie GIORiN spotkali się przedstawiciele inspektoratu, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Prokuratury Krajowej, Komendy Głównej Policji, Służby Celnej, a także reprezentanci Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin oraz Polskiego Stowarzyszenia Obsługi Rolnictwa, czyli instytucji i służ odpowiedzialnych za zapobieganie i walkę z handlem nielegalnymi środkami ochrony roślin. Na spotkaniu omówiono wyniki dotychczasowego współdziałania i ponownie dyskutowano nad tym, jak skuteczniej zwalczać ten coraz powszechniejszy proceder. Ustalono, że spotkania będą organizowane cyklicznie. Podrobione oraz nielegalnie wprowadzane do obrotu środki ochrony roślin to problem ogólnoświatowy, a jego skala jest coraz bardziej niepokojąca. Z analiz wynika, że rynek podróbek to ok. 10% całego rynku środków ochrony roślin w Europie. W Polsce procentowo może to być niestety więcej, ponieważ większość podróbek trafia do naszego kraju przez wschodnią granicę z terytorium Ukrainy, Białorusi i Rosji. Warto dodać, że te produkty nie są przeznaczone do użytku również w tamtych krajach. Groźne dla ludzi Obrót i stosowanie nieoryginalnych środków ochrony roślin to zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia  ludzi, zwierząt oraz środowiska. Jest to problem bardzo złożony, dlatego skuteczne zwalczanie tego procederu wymaga zaangażowania wielu instytucji. Rolnicy, kupując takie środki, zwabieni niższą ceną, często nie zdają sobie sprawy z zagrożeń, jakie wiążą się ze stosowaniem środków ochrony roślin, których skład chemiczny nie jest znany i może stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. Z przeprowadzonych badań wynika, że skład chemiczny tych substancji mocno odbiega od składu produktów oryginalnych. Podróbki zawierają inne stężenie substancji czynnej, a także duże ilości szkodliwych domieszek. Warto dodać, że producenci korzystający z dopłat bezpośrednich, tracą prawo do ich pobierania, jeśli okaże się, że stosują nielegalne środki ochrony roślin. Używanie takich produktów może się też wiązać z obowiązkiem ich utylizacji na własny koszt i sporą karą finansową.   Grażyna Merchelska  

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment