dopłaty polityka

Połowa jeszcze w tym roku!

Ministerstwo rolnictwa wydało dzisiaj komunikat w sprawie planowanych stawek płatności bezpośrednich na 2015 r. oraz zaliczek na poczet tych płatności. Już wcześniej minister Sawicki zapowiadał, że z powodu trudnej sytuacji w rolnictwie, spowodowanej głównie suszą, część środków z dotacji unijnych przysługujących rolnikom będzie wypłacona jeszcze w tym roku. Zaliczki, w wysokości 50%, będą wypłacane od 16 października do 1 grudnia na poczet jednolitej płatności obszarowej (ok. 227 zł/ha), płatności dodatkowej (ok. 86 zł/ha), płatności do roślin wysokobiałkowych (ok. 211 zł/ha) oraz płatności do owoców miękkich (ok. 460 zł/ha). Przyznawane będą z urzędu (nie jest potrzebny dodatkowy wniosek) na terytorium całego kraju.

About the author

Grażyna Merchelska

Grażyna Merchelska

Add Comment

Click here to post a comment