na ogrodowej

Polska na pierwszym miejscu

Czereśnie i wiśnie uprawiane są w UE na łącznym obszarze 152 tys. ha. Największymi producentami tych owoców są od lat Polska, Włochy oraz Hiszpania. Czwarte miejsce w zbiorach – tu głównie wiśni – należy się Niemcom, a kolejne Grekom i Węgrom. Tak więc największe ilości wiśni i czereśni zbierane są corocznie w Polsce – około 75% całkowitej unijnej produkcji. Hiszpanie są natomiast największymi eksporterami tych owoców pestkowych, Włosi za to największymi konsumentami. Według najnowszego raportu USDA, łącznie we wszystkich krajach Unii Europejskiej zebrane zostanie w sezonie 2016/2017 656,5 tys. ton wiśni i czereśni – to niemal o 11% mniej niż w poprzednim sezonie. Unijny poziom konsumpcji wiśni i czereśni łącznie w sezonie 2016/2017 oszacowano na około 378 tys. ton, a około 75% z tej wielkości to spożycie w samych tylko Włoszech. Średnioroczne spożycie wiśni i czereśni we wszystkich państwach unijnych to około 2,2 kg/osobę. W przypadku wymiany handlowej z państwami trzecimi, kraje unijne są netto eksporterem tych owoców pestkowych, w poprzednim sezonie wolumen importu to około 36,7 tys. ton, podczas gdy wyeksportowano tych owoców około 47,6 tys. ton. W eksporcie owoce kierowano przede wszystkim na Białoruś – ponad 27,5 tys. ton oraz do Mołdawii – 8,2 tys. ton i Szwajcarii. Owoce z państw trzecich sprowadzono przede wszystkim z Turcji – 28,3 tys. ton oraz Chile i Serbii. Oprac. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment