Jak podało ministerstwo rolnictwa, Komitet Stały Rady Ministrów 3 grudnia przyjął projekt rozporządzenia Rady Ministrów zmieniający rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. W rozporządzeniu przewiduje się: udzielanie pomocy de minimis dla hodowców ryb słodkowodnych w gminach, w których wystąpiła susza w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Ma to być 300 zł na 1 ha zarybionych stawów rybnych, ale wysokość pomocy nie będzie mogła przekroczyć równowartości 30 tys. euro. Rozporządzenie umożliwia też uzyskanie pomocy de minimis przez wszystkich producentów trzody chlewnej, których gospodarstwa położone są na obszarze objętym programem bioasekuracji, bez względu na liczbę hodowanych świń. Pomoc ma polegać na refundacji wydatków poniesionych na zakup mat dezynfekcyjnych, sprzętu niezbędnego do wykonania zabiegów dezynfekcyjnych, dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych oraz niezbędnych produktów lub środków do przeprowadzenia tych zabiegów, odzieży ochronnej i obuwia ochronnego oraz wydatków poniesionych na zabezpieczenie budynków, w których są utrzymywane świnie, przed dostępem zwierząt domowych. Kwota udzielonej pomocy nie może przekroczyć równowartości 15 tys. euro.

Wnioski o pomoc producenci trzody chlewnej z obszaru objętego programem bioasekuracji oraz hodowcy ryb słodkowodnych mogą składać do 14 grudnia w biurze powiatowym ARiMR.

Leave a Reply

  • (not be published)