na ogrodowej

Ponad cztery miliardy!

Na taką sumę w złotówkach została wyceniona darmowa praca pszczół w raporcie organizacji Greenpeace. W Wielkim Dniu Pszczół, który przypada na 8 sierpnia, raport „Nie tylko miód. Wartość ekonomiczna zapylania upraw rolniczych w Polsce w 2015 roku” wręczyła ministrowi rolnictwa przedstawicielka Greenpeace Katarzyna Jagiełło. Podczas spotkania minister Krzysztof Jurgiel opowiedział o działaniach resortu na rzecz pszczelarstwa. – Od 2004 roku w ramach realizacji programów pszczelarskich, wypłaciliśmy łącznie 185 mln zł – mówił minister. – Największym dofinansowaniem objęto zakup leków przeciwko warrozie (39,4% tej kwoty) oraz zakup pszczół (31,1%). Istotne środki (21,6%) przekazano również na wsparcie zakupu sprzętu pszczelarskiego. Zatwierdzony przez Komisję Europejską budżet programu na lata 2016/2017–2018/2019 wynosi łącznie prawie 17,8 mln euro (uwzględniając 50% dotację z budżetu krajowego). Nie od dziś wiadomo, że najważniejszymi owadami zapylającymi uprawy rolne są pszczoły miodne, które odpowiadają za zapylenie ponad 90% roślin owadopylnych. Zapylając rośliny, przynoszą one gospodarce człowieka wielokrotnie więcej korzyści niż jako dostarczycielki miodu i innych produktów pszczelich. W Polsce szczególną rolę pszczoły odgrywają w zapylaniu rzepaku i upraw sadowniczych. Według stanu na październik 2015, liczba pni pszczelich w Polsce wynosiła 1 448 242. W porównaniu do roku 2014 liczba ta wzrosła o ponad 62 tys. (4,5%). Najwięcej pni pszczelich jest użytkowanych w województwie lubelskim – 186,4 tys., a najmniej w podlaskim – 37,3 tys. Najwięcej pni pszczelich (około 526 tys.) znajduje się w pasiekach o wielkości od 21 do 50 pni, najmniej w pasiekach do 5 pni (ponad 36 tys.). W pasiekach najmniejszych, czyli nieprzekraczających 20 pni, zarejestrowanych było ponad 442 tys. pni pszczelich. W pasiekach pszczelarzy zawodowych (liczących więcej niż 150 pni), w 2015 zarejestrowanych było ponad 88 tys. pni pszczelich, czyli o ponad 7% więcej niż rok temu. Najwięcej pasiek pszczelarzy zawodowych jest zlokalizowanych w województwie warmińsko-mazurskim, dolnośląskim i lubelskim, najmniej w województwie opolskim, podlaskim, śląskim i lubuskim. Polska jest jednym z sześciu największych producentów miodu w UE. Największymi producentami miodu w UE są Hiszpania i Rumunia. W 2015 w Polsce produkcja miodu wyniosła prawie 22,1 tys. ton. W porównaniu do 2014 (ponad 14 tys. ton) zbiory miodu były wyjątkowo dobre. Średnia zbioru miodu na poziomie kraju wyniosła 19 kg z jednego pnia pszczelego. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment