zdrowie

Rolniku, zbadaj się!

fot.-lekarz-199x300 Rolniku, zbadaj się!Rozpoczął się pilotażowy program profilaktycznych badań USG skierowany do rolników – informuje ministerstwo rolnictwa. Od września do października w 90 wybranych miejscowościach województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego, w Mobilnych Gabinetach, zostaną przeprowadzone bezpłatne badania USG: jamy brzusznej i tarczycy.
Z badań mogą skorzystać rolnicy ubezpieczeni w KRUS w pełnym zakresie lub pobierający emeryturę czy rentę z KRUS. Badania są bezpłatne, a po ich przeprowadzeniu każdy otrzyma wyniki oraz informacje o dalszym postępowaniu. Badania będą przeprowadzane w mobilnych gabinetach USG od godz. 9.00 do 17.00. W ciągu dnia przewiduje się przebadanie około 38 osób. Rejestracja odbywa się telefonicznie pod nr bezpłatnej infolinii 800 177 333 (osoby zainteresowane otrzymają informacje na temat terminów badań oraz przygotowania się do nich). Na badanie trzeba zgłosić się z aktualnym zaświadczeniem o ubezpieczeniu lub dokumentem potwierdzającym prawo do emerytury czy renty i dowodem osobistym. Informacje na temat badań można również uzyskać w najbliższych placówkach terenowych KRUS lub Oddziałach Regionalnych KRUS w Lublinie, Warszawie i Białymstoku. Terminarz badań: województwo lubelskie: 14 września – 23 października 2015 r. województwo mazowieckie: 21 września – 30 października 2015 r. województwo podlaskie: 21 września – 30 października 2015 r.

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment