Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 1 grudnia rozpoczęła wypłatę płatności bezpośrednich. Wnioski o ich przyznanie złożyło w agencji 1,35 mln rolników. W budżecie na ten cel jest ponad 14,49 mld zł. Pieniądze trafią na konta rolników najpóźniej do 30 czerwca 2016r. W związku ze stratami związanymi z tegoroczną suszą, ARiMR od 16 października do końca listopada wypłaciła już część pieniędzy w formie zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. W tym czasie ok. 80% rolników otrzymało prawie 2,7 mld zł. Od 1 grudnia realizowane są płatności dla rolników, którzy ubiegają się o przyznanie: jednolitej płatności obszarowej (do 7 ha), płatności redystrybucyjnej, płatności na zazielenianie, płatności do krów, płatności do bydła i płatności do kóz. W kolejnym etapie realizacji płatności obszarowych w lutym 2016 zostanie wdrożona funkcjonalność systemu informatycznego umożliwiająca pełną kontrolę administracyjną i naliczanie pozostałych płatności. Wtedy będą naliczane i sukcesywnie wypłacane płatności obszarowe dla kolejnych 35–40% rolników, czyli ok. 500 tys. osób, którzy złożyli wnioski o ich przyznanie wiosną 2015r. Jak informuje agencja, na początku kwietnia 2016r. wdrożony zostanie ostatni element systemu informatycznego umożliwiający naliczanie i wypłatę płatności bezpośrednich rolnikom podlegającym kontroli na miejscu oraz tym, którzy są zobowiązani do utrzymywania obszarów proekologicznych EFA. Na zrealizowanie dopłat bezpośrednich za 2015 r., ARiMR ma czas, zgodnie z prawem unijnym, do 30 czerwca 2016r. Od 16 października 2015 r. Agencja rozpoczęła realizację tegorocznych płatności ONW oraz płatności rolnośrodowiskowych. Na razie dopłaty ONW w wysokości 209,5 mln zł otrzymało 212 tys. rolników, a 140 mln zł w ramach płatności rolnośrodowiskowych trafiło do ok. 22 tys. rolników.

Leave a Reply

  • (not be published)