produkcja roślinna

Środki ochrony roślin w uprawach specjalistycznych

W połowie listopada został skierowany do konsultacji projekt rozporządzenia dotyczący małoobszarowego zastosowania środków ochrony roślin. Proponowane zapisy rozszerzają wykaz upraw małoobszarowych o 45 nowych pozycji. W Polsce do zastosowań małoobszarowych zalicza się rośliny, których powierzchnia uprawy zajmuje mniej niż 1% powierzchni użytków rolnych utrzymanych w dobrej kulturze rolnej. Zastosowania małoobszarowe obejmują zatem takie zastosowania środków ochrony roślin, które nie są opłacalne z perspektywy producentów tych preparatów, ale są ważne dla producentów rolnych. Dotyczą w większości istotnych gospodarczo upraw specjalistycznych, m.in. owoców i warzyw, roślin ozdobnych, szkółek (roślin przeznaczonych do sadzenia) i roślin aromatycznych – informuje resort. Kwalifikacja uprawy do grupy upraw małoobszarowych powoduje możliwość rozszerzania zakresów stosowania środków ochrony roślin o ochronę tych upraw w uproszczonym trybie, określonym w art. 51 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009. Tym samym daje to możliwość łatwiejszego i szybszego zwiększenia puli środków ochrony roślin dostępnych do stosowania w tych uprawach. Przełoży się to również na możliwość kompleksowej ochrony nowych upraw zakwalifikowanych jako uprawy małoobszarowe.    Oprac. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment