zdrowie

Szkoły mają czas do 10 września!

Agencja Rynku Rolnego przypomina dyrektorom szkół podstawowych zgłoszonych do programu „Owoce i warzywa w szkole” oraz zatwierdzonym dostawcom, że tylko do 10 września mają czas na zawarcie i złożenie w OT ARR kopii umów nieodpłatnego dostarczania owoców i warzyw. Szkoły podstawowe, aby mogły uczestniczyć w programie ,,Owoce i warzywa w szkole” w I semestrze roku szkolnego 2015/2016 muszą zawrzeć umowę na bezpłatne dostarczanie owoców i warzyw wyłącznie z jednym z zatwierdzonych dostawców, których wykaz dostępny jest na stronie internetowej www.arr.gov.pl. Dostawcy zobowiązani są do zawarcia umów ze szkołami podstawowymi i dostarczenia kopii umowy do OT ARR. W tym samym terminie zatwierdzone szkoły, które samodzielnie będą organizowały dostawy owoców i warzyw i wnioskowały o pomoc, zobowiązane są złożyć w OT ARR oświadczenie zatwierdzonej szkoły podstawowej w ramach uczestnictwa w programie „Owoce i warzywa w szkole”. GEM

About the author

Grażyna Merchelska

Grażyna Merchelska

Add Comment

Click here to post a comment