technologia

Weź pieniądze na OZE!

07/26/2015 Grażyna Merchelska

 Sejm przyjął na początku roku ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii z poprawką o tzw. energetyce prosumenckiej. Zgodnie z ustawą posiadacze przydomowych mikroinstalacji o mocy do 10 kW mają zagwarantowane odkupienie wytworzonej przez nich ekologicznej energii po preferencyjnej cenie, gwarantowanej i wyższej od ceny rynkowej, przez 15 lat.

Najważniejsze w nowym programie to, oprócz dotacji, możliwość odsprzedaży przez rolnika nadwyżek energii elektrycznej bez potrzeby rejestrowania działalności gospodarczej. Małe instalacje, wykorzystujące m.in. piece na biomasę, pompy ciepła, kolektory słoneczne, systemy fotowoltaiczne, wiatraki, pozwolą uniezależnić się rolnikom od poboru prądu z zewnątrz. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej prowadził już w 2014 roku nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach nowego programu priorytetowego: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii, prosument – linia dofinansowania z przeznaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Beneficjentami programu są osoby fizyczne, spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich związki. Budżet programu wynosi 800 mln zł na lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów pożyczek (kredytu) do 2020 r.

 fot. https://pixabay.com/pl

Finansowane będą instalacje do produkcji energii elektrycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące: źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt, systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe.

 Podstawowe zasady udzielania dofinansowania:

  1.  pożyczka/kredyt preferencyjny wraz z dotacją łącznie do 100% kosztów kwalifikowanych instalacji,

  2.  dotacja w wysokości 20% lub 40% dofinansowania (15% lub 30% po 2015  r.), 3 maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych 100 tys. zł – 450 tys. zł, w zależności od rodzaju beneficjenta i przedsięwzięcia,

  3.  określony maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji,

  4.  oprocentowanie pożyczki/kredytu: 1%, 3 maksymalny okres finansowania pożyczką/kredytem: 15 lat,

  5.  wykluczenie możliwości uzyskania dofinansowania kosztów przedsięwzięcia z innych środków publicznych. program będzie wdrażany na trzy sposoby: dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków, za pośrednictwem banków, za pośrednictwem WFOŚiGW.

GEM, źródło: Ministerstwo Środowiska

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment