dopłaty

Wypłacą zaliczki

Od 17 października do 30 listopada wypłacane będą zaliczki na poczet płatności bezpośrednich – informuje ARiMR. Uruchomienie wypłaty zaliczek ma na celu złagodzenie trudnej sytuacji na rynkach rolnych, w szczególności na rynku mleka, rynku owoców i warzyw oraz na rynku wieprzowiny. Zgodnie z projektem rozporządzenia ministra rolnictwa zaliczki na poczet płatności bezpośrednich wypłacane będą w wysokość iloczynu 70 proc. stawki danej płatności bezpośredniej oraz powierzchni obszaru zatwierdzonego do tej płatności albo liczby zwierząt zatwierdzonych do danej  płatności. Zaproponowano, aby zaliczki były wypłacane na poczet wszystkich płatności bezpośrednich stosowanych w Polsce, czyli: jednolitej płatności obszarowej, płatności dodatkowej, płatności za zazielenienie, płatności związanych z produkcją i płatności dla młodych rolników. Zgodnie z projektowanymi przepisami, zaliczki wypłacane będą również rolnikom wytypowanym do kontroli na miejscu. Otrzymają je także rolnicy, których należne kwoty płatności bezpośrednich zostaną pomniejszone z tytułu stwierdzonych nieprawidłowości. Zaliczki będą przyznawane na terytorium całego kraju, bez konieczności składania dodatkowych wniosków. Oprac. GEM

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment