Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wypłaca wsparcie rolnikom, którzy ponieśli straty z powodu suszy oraz producentom czarnej porzeczki. Łącznie pomoc „suszową” w wysokości 405 mln zł do 2 grudnia otrzymało około 162 tys. rolników – informuje agencja. Jeśli zaś chodzi o plantatorów czarnej porzeczki, to do tej pory wsparcie w łącznej wysokości 21,6 mln zł dostało 12,55 tys. producentów rolnych. Przypomnijmy, że wnioski o pomoc można było składać w ARiMR do 30 września. O przyznanie pomocy „suszowej” wpłynęło ok. 174 tys. wniosków. Wynikająca z nich kwota jest wyższa od 450 mln zł zaplanowanych na ten cel w tegorocznym budżecie krajowym. Dlatego, aby wszyscy poszkodowani mogli dostać wsparcie finansowe, konieczne było zastosowanie współczynnika korygującego, który wynosi 0,81. Natomiast plantatorzy czarnej złożyli do ARiMR 14,1 tys. wniosków na kwotę 24,1 mln zł.

Leave a Reply

  • (not be published)