Trzecia dekada listopada to tradycyjnie koniec zbiorów buraków cukrowych. Specjaliści oceniają, że plony w tym roku będą wyższe niż w ubiegłym i wyniosą około 65 ton/ha, a technologiczny plon cukru może wynieść 10 ton/ha. Oznacza to, że wzrośnie w Polsce również produkcja cukru.
Z danych GUS wynika, że produkcja cukru wyniosła we wrześniu 273 tys. ton, co w porównaniu z 10,5 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku oznacza spory wzrost. To z kolei wynik wcześniejszego rozpoczęcia kampanii spowodowanego prognozami znacznego wzrostu zbioru buraków cukrowych. Tegoroczna kampania to jedna z najdłuższych kampanii cukrowniczych w ostatnich latach. Np. Krajowa Spółka Cukrowa S.A, a konkretnie Cukrownia Malbork, rozpoczęła ją już 4 września. Cztery dni później ruszyła kampania w Cukrowni Nakło. W tym roku, podobnie jak w poprzednim do kampanii przystąpiło siedem cukrowni wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Poszczególne oddziały rozpoczęły przerób buraków między 10 a 24 września. Według prognoz tegoroczna kampania potrwa ok. 100 dni, jednak Cukrownia Malbork przewiduje aż 130 dni. KSC przewiduje zakończenie kampanii cukrowniczej w pierwszej dekadzie stycznia 2017 r. Jak twierdzą przedstawiciele spółki, buraki są w pełni dojrzałe technologicznie, dzięki czemu proces wysładzania i oczyszczania soków przebiega bez żadnych zakłóceń. Limit produkcji cukru przyznany spółce na rok obrotowy 2016/2017 wynosi blisko 550 tys. ton. Na kampanię cukrowniczą w 2016 roku KSC zakontraktowała ok. 4,7 mln ton buraków uprawianych na 83,5 tys. ha. Zgodnie z planem dostarczy je około 15 tys. plantatorów, z którymi podpisano umowy. Szacuje się, że łączna produkcja cukru wyniesie ponad 800 tys. ton. Już wiadomo, że produkcja w całym kraju znacznie przewyższy kwotę produkcyjną, która wynosi 1405,6 tys. ton. Będzie też większa od krajowego zapotrzebowania (1705 tys. ton), ponieważ szacuje się ją na 2000-2100 tys. ton względem 1465 tys. ton w sezonie 2015/2016.   Ceny cukru Na polskim rynku wciąż utrzymują się wysokie ceny cukru, które wynikają z rosnących cen na rynku światowym. We wrześniu średnia cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2,42 zł/kg i była wyższa o 0,8% niż przed miesiącem oraz o 21,6% niż przed rokiem. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podaje, że cena zbytu cukru paczkowanego – 2,86 zł/kg spadła o 0,7% w porównaniu do sierpnia, ale była o 32,4% większa niż w wrześniu ubiegłego roku. W handlu detalicznym utrzymał się trend zwyżkowy, a średnia cena cukru we wrześniu kształtowała się na poziomie 3,12 zł/kg i była większa o 5,1% niż w sierpniu oraz o 30,5% niż w 2015. Wysokie ceny cukru powodują, że słabnie popyt na ten produkt i maleje jego spożycie. W ubiegłym roku konsumpcja nieprzetworzonego cukru w gospodarstwach domowych zmniejszyła się do 13,1 kg/osobę (o 8,4%). W pierwszym półroczu 2016 r. spożycie wyniosło już tylko 5,4 kg/osobę (spadek o 10%). Najwięcej cukru zużywa się w gospodarstwach domowych rolników – 8,8 kg/osobę i emerytów – 7 kg/osobę. Mniejsze spożycie występuje w gospodarstwach domowych pracowników – 4,6 kg/osobę oraz osób przedsiębiorców – 3,7 kg/osobę. Eksport i import w górę  W pierwszym półroczu 2016 roku polski eksport cukru był zauważalnie większy w ujęciu rocznym, import także przyspieszył. Ceny wywozu poprawiły się, przywóz był nieco tańszy. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale znacznie pogorszyło się w relacji rocznej. W okresie styczeń-sierpień 2016 roku eksport cukru z Polski wyniósł 311,4 tys. ton, a jego wartość 148,2 mln euro – podaje FAMMU/FAPA. Średnia wartość eksportu zwiększyła się o 10,1% do 476 euro/t, czyli do około 2,08 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w tym czasie były kraje unijne, gdzie trafiło 61% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 517 euro/t (+12,5%), czyli po 2,25 zł/kg. Do krajów pozaunijnych cukier trafiał średnio po 412 euro/t (+9,3%), czyli po 1,8 zł/kg. Głównymi odbiorcami wśród krajów unijnych były: Niemcy, Litwa i Łotwa oraz Włochy, a z krajów trzecich: Izrael, Gruzja Kazachstan i Rosja. W tym samym okresie import cukru do Polski był dwukrotnie większy i wyniósł 190,9 tys. ton, a jego wartość była wyższa o 96,9%, zwiększając się do 82,9 mln euro. Cukier sprowadzano po średnio 434 euro/t (-1,6%), czyli po około 1,89 zł/kg. Głównymi dostawcami cukru do Polski były kraje pozaunijne, skąd kupiono 73% sprowadzonego cukru. Pozostałą część sprowadzono z UE. Najwięcej cukru sprowadzono ze: Szwecji, Niemiec, Danii i Czech, a spoza UE z: Sudanu, Zimbabwe i Mozambiku oraz Mauritiusa. W ramach UE handel jest bezcłowy. Wspomniane kraje trzecie korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru. Rosnący eksport można wiązać z wysokimi cenami cukru na świecie, które są wynikiem deficytu na globalnym rynku cukru. Z kolei spory import można wiązać z niewielkimi zakupami z lipca i wysokim wywozem, który mógł pogorszyć zaopatrzenie krajowego rynku. Trzeba podkreślić, że dane za osiem miesięcy 2016 roku po raz pierwszy pokazały wzrost eksportu w ujęciu ilościowym. Powodem są wysokie ceny na światowym rynku, które zachęcają do wywozu. Prognozuje się, że ta tendencja utrzyma się. Grażyna Merchelska

Leave a Reply

  • (not be published)