produkcja roślinna

Wysokie zbiory i dużo cukru

Trzecia dekada listopada to tradycyjnie koniec zbiorów buraków cukrowych. Specjaliści oceniają, że plony w tym roku będą wyższe niż w ubiegłym i wyniosą około 65 ton/ha, a technologiczny plon cukru może wynieść 10 ton/ha. Oznacza to, że wzrośnie w Polsce również produkcja cukru.
Z danych GUS wynika, że produkcja cukru wyniosła we wrześniu 273 tys. ton, co w porównaniu z 10,5 tys. ton w analogicznym okresie ubiegłego roku oznacza spory wzrost. To z kolei wynik wcześniejszego rozpoczęcia kampanii spowodowanego prognozami znacznego wzrostu zbioru buraków cukrowych. Tegoroczna kampania to jedna z najdłuższych kampanii cukrowniczych w ostatnich latach. Np. Krajowa Spółka Cukrowa S.A, a konkretnie Cukrownia Malbork, rozpoczęła ją już 4 września. Cztery dni później ruszyła kampania w Cukrowni Nakło. W tym roku, podobnie jak w poprzednim do kampanii przystąpiło siedem cukrowni wchodzących w skład Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Poszczególne oddziały rozpoczęły przerób buraków między 10 a 24 września. Według prognoz tegoroczna kampania potrwa ok. 100 dni, jednak Cukrownia Malbork przewiduje aż 130 dni. KSC przewiduje zakończenie kampanii cukrowniczej w pierwszej dekadzie stycznia 2017 r. Jak twierdzą przedstawiciele spółki, buraki są w pełni dojrzałe technologicznie, dzięki czemu proces wysładzania i oczyszczania soków przebiega bez żadnych zakłóceń. Limit produkcji cukru przyznany spółce na rok obrotowy 2016/2017 wynosi blisko 550 tys. ton. Na kampanię cukrowniczą w 2016 roku KSC zakontraktowała ok. 4,7 mln ton buraków uprawianych na 83,5 tys. ha. Zgodnie z planem dostarczy je około 15 tys. plantatorów, z którymi podpisano umowy. Szacuje się, że łączna produkcja cukru wyniesie ponad 800 tys. ton. Już wiadomo, że produkcja w całym kraju znacznie przewyższy kwotę produkcyjną, która wynosi 1405,6 tys. ton. Będzie też większa od krajowego zapotrzebowania (1705 tys. ton), ponieważ szacuje się ją na 2000-2100 tys. ton względem 1465 tys. ton w sezonie 2015/2016.   Ceny cukru Na polskim rynku wciąż utrzymują się wysokie ceny cukru, które wynikają z rosnących cen na rynku światowym. We wrześniu średnia cena zbytu cukru workowanego wyniosła 2,42 zł/kg i była wyższa o 0,8% niż przed miesiącem oraz o 21,6% niż przed rokiem. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej podaje, że cena zbytu cukru paczkowanego – 2,86 zł/kg spadła o 0,7% w porównaniu do sierpnia, ale była o 32,4% większa niż w wrześniu ubiegłego roku. W handlu detalicznym utrzymał się trend zwyżkowy, a średnia cena cukru we wrześniu kształtowała się na poziomie 3,12 zł/kg i była większa o 5,1% niż w sierpniu oraz o 30,5% niż w 2015. Wysokie ceny cukru powodują, że słabnie popyt na ten produkt i maleje jego spożycie. W ubiegłym roku konsumpcja nieprzetworzonego cukru w gospodarstwach domowych zmniejszyła się do 13,1 kg/osobę (o 8,4%). W pierwszym półroczu 2016 r. spożycie wyniosło już tylko 5,4 kg/osobę (spadek o 10%). Najwięcej cukru zużywa się w gospodarstwach domowych rolników – 8,8 kg/osobę i emerytów – 7 kg/osobę. Mniejsze spożycie występuje w gospodarstwach domowych pracowników – 4,6 kg/osobę oraz osób przedsiębiorców – 3,7 kg/osobę. Eksport i import w górę  W pierwszym półroczu 2016 roku polski eksport cukru był zauważalnie większy w ujęciu rocznym, import także przyspieszył. Ceny wywozu poprawiły się, przywóz był nieco tańszy. Saldo obrotów w handlu zagranicznym cukrem pozostało dodatnie, ale znacznie pogorszyło się w relacji rocznej. W okresie styczeń-sierpień 2016 roku eksport cukru z Polski wyniósł 311,4 tys. ton, a jego wartość 148,2 mln euro – podaje FAMMU/FAPA. Średnia wartość eksportu zwiększyła się o 10,1% do 476 euro/t, czyli do około 2,08 zł/kg. Głównym odbiorcą polskiego cukru w tym czasie były kraje unijne, gdzie trafiło 61% wywozu. Do UE cukier sprzedawano średnio po 517 euro/t (+12,5%), czyli po 2,25 zł/kg. Do krajów pozaunijnych cukier trafiał średnio po 412 euro/t (+9,3%), czyli po 1,8 zł/kg. Głównymi odbiorcami wśród krajów unijnych były: Niemcy, Litwa i Łotwa oraz Włochy, a z krajów trzecich: Izrael, Gruzja Kazachstan i Rosja. W tym samym okresie import cukru do Polski był dwukrotnie większy i wyniósł 190,9 tys. ton, a jego wartość była wyższa o 96,9%, zwiększając się do 82,9 mln euro. Cukier sprowadzano po średnio 434 euro/t (-1,6%), czyli po około 1,89 zł/kg. Głównymi dostawcami cukru do Polski były kraje pozaunijne, skąd kupiono 73% sprowadzonego cukru. Pozostałą część sprowadzono z UE. Najwięcej cukru sprowadzono ze: Szwecji, Niemiec, Danii i Czech, a spoza UE z: Sudanu, Zimbabwe i Mozambiku oraz Mauritiusa. W ramach UE handel jest bezcłowy. Wspomniane kraje trzecie korzystają z bezcłowego dostępu do unijnego rynku cukru. Rosnący eksport można wiązać z wysokimi cenami cukru na świecie, które są wynikiem deficytu na globalnym rynku cukru. Z kolei spory import można wiązać z niewielkimi zakupami z lipca i wysokim wywozem, który mógł pogorszyć zaopatrzenie krajowego rynku. Trzeba podkreślić, że dane za osiem miesięcy 2016 roku po raz pierwszy pokazały wzrost eksportu w ujęciu ilościowym. Powodem są wysokie ceny na światowym rynku, które zachęcają do wywozu. Prognozuje się, że ta tendencja utrzyma się. Grażyna Merchelska

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment