produkcja roślinna

Zmiany w nasiennictwie

Rząd 15 listopada przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o nasiennictwie oraz ustawy o ochronie roślin. Nowelizacja dostosowuje polskie przepisy do dyrektyw unijnych związanych z nasiennictwem i roślinami sadowniczymi. Chodzi np. o zmianę definicji materiału siewnego kategorii „elitarny” oraz uzupełnienie krajowych przepisów związanych z rejestracją odmian, wytwarzaniem, etykietowaniem, plombowaniem oraz pakowaniem materiału szkółkarskiego roślin sadowniczych. Nowe przepisy umożliwiają wpisywanie do rejestru krajowego odmian nie objętych przepisami unijnych dyrektyw nasiennych, a ważnych w Polsce pod kątem gospodarczym oraz ze względu na zachowanie bioróżnorodności roślin. Zmiany te umożliwią polskim przedsiębiorcom produkcję dobrej jakości materiału siewnego, który będzie można wprowadzić do obrotu w całej Unii Europejskiej oraz poza jego granicami – informuje resort rolnictwa. Poza tym rejestracja odmian roślin regionalnych i amatorskich będzie po wejściu w życie nowych przepisów bezpłatna. Ustawodawca liczy na to, że zainteresowanie wpisywaniem do rejestru takich odmian będzie większe. Poza tym oceny cech zewnętrznych rośliny będą mogli dokonywać nie tylko inspektorzy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (PIORiN), ale również akredytowani kwalifikatorzy. Zwiększy się także skuteczność działań inspekcji dzięki wprowadzeniu zmian w przepisach dotyczących kontroli obrotu materiałem siewnym. Wprowadzono również zmiany porządkowe do ustawy o ochronie roślin, aby zapewnić jej spójność z przepisami o swobodzie działalności gospodarczej. Znowelizowane przepisy mają obowiązywać od 1 stycznia 2017 r.  GEM  

About the author

gazetarolnika.pl

gazetarolnika.pl

Add Comment

Click here to post a comment